Statistische Verwerking van Experimentele Gegevens

   Titularis Prof. Jorgen D'Hondt

   Assistenten: Stijn Blyweert, Michael Maes

   Vorige assistenten: Dr. Joris Maes (2006-2010), Dr. Cedric Lemaitre (2005-2006)


Cursus voornamelijk voor fysici die technieken willen aanleren hoe je moet omgaan met experimentele of empirische gegevens, de verwerking alsook de interpretatie van de bekomen resultaten.

De cursus volgt op een inleidende cursus in verband met statistiek en waarschijnlijkheidsrekening, en volgt de volgende inhoud.

  • Het concept en interpretatie van parameter schatten
  • Eigenschappen van parameter schatters
  • De maximum likelihood methode
  • De kleinste kwadraten methode (incl matrix notatie)
  • Construeren van betrouwbaarheidsintervallen
  • Hypothese toetsen
  • Goodness-of-fit toetsen

Een kopie van de volledige (handgeschreven) syllabus inclusief oefeningen zal worden uitgedeeld tijdens de hoorcolleges.

Deze cursus is steeds voorzien in het Nederlands, zowel de hoorcollege's, de werkcollege's en de nota's. Link naar de onderwijsfiche. Het examen bestaat voornamelijk uit een taak die men thuis kan voorbereiden en mondeling komt verdedigen. Tijdens het examen krijgen de studenten nog enkele vragen (theorie of oefening) die ze schriftelijk beantwoorden.


Prof. Jorgen D'Hondt • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.34.83 • jodhondt@vub.ac.be