Statistische Fysica en Thermodynamica

   Titularis Prof. Jorgen D'Hondt

   Assistent : Alexis Kalogeropoulos

   Vorige assistenten : Dr. Matthias Mozer (2006-2009)


Met deze cursus leren we eigenschappen van macroscopische systemen (orde 10^23 deeltjes) te beschrijven uitgaande van hun inherente microscopische of atomaire eigenschappen en dit via statistische verwachtingspatronen.

De algemene inhoud van de cursus volgt de inhoud van het referentiewerk. We bestuderen eerst de basisconcepten in de statistische fysica om deze daarna toe te passen in verschillende domeinen.

 • Elementen van ensemble theorie
 • De concepten van entropie en temperatuur
 • De Boltzmann verdeling en de Helmholtz vrije energie
 • Ideale systemen
 • Thermische radiatie en de verdeling van Planck
 • De chemische potentiaal en de Gibbs verdeling
 • Ideale gassen
 • Fermi en Bose gassen
 • De vrije energie van Gibbs
 • Fase transformaties
 • Binaire systemen
 • Inleiding tot halfgeleider statistiek


Het algemene referentiewerk voor deze cursus is het werk van Charles Kittel, "Thermal Physics" (2nd Edition). Dit referentiewerk is in het Engels.

De hoorcollege's van deze cursus zijn steeds voorzien in het Nederlands. De werkcollege's kunnen in het Engels zijn, afhankelijk van de moedertaal van de assistent. Link naar de onderwijsfiche. Het examen bestaat uit twee mondelinge vragen en enkele schriftelijk op te lossen oefeningen. De twee mondelinge vragen kan men schriftelijk voorbereiden. Bij elk van deze mondelinge vragen word gevraagd naar een overzichtelijke beschrijving van de inhoud van een hoofdstuk uit de cursus. Voor de eerste vraag mag de student een hoofdstuk kiezen die dan uiteraard zeer grondig beschreven moet worden (inclusief de nodige berekeningen eigen aan dit hoofdstuk). Een twee hoofdstuk wordt gekozen door de professor. Niettegenstaande we slechts een gedetailleerd overzicht vragen van twee hoofdstukken moet men nog steeds de verbanden tussen alle hoofdstukken begrijpen alsook de nodige ikennis hebben over bepaalde concepten die deel uitmaken van de twee bevraagde hoofdstukken maar voorkomend in andere hoofdstukken.

Prof. Jorgen D'Hondt • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.34.83 • jodhondt@vub.ac.be