Statistiek voor fysici (einde 2009-2010)

   Titularis Prof. Jorgen D'Hondt

   Vorige assistenten : Dr. Petra Van Mulders (2006-2010), Dr. Cedric Lemaitre (2003-2006)Inleidende cursus over de algemeenheden van kansrekening en de eerste stappen naar het analyseren van gegevens met behulp van statistische methoden.

Inhoud van de cursus:
  1. Basisbegrippen van de waarschijnlijkheid
  2. Rekenen met waarschijnlijkheden
  3. Stochastische variabelen en verdelingen
  4. Standaard verdelingen
  5. Limietstellingen
  6. Parameters schatters en onzekerheden
  7. De methode van de kleinste kwadraten


Niettegenstaande deze cursus niet meer deel uitmaakt van het curriculum kan men de syllabus, inclusief enkele oefeningen, nog inkijken via volgende link .
Prof. Jorgen D'Hondt • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.34.83 • jodhondt@vub.ac.be