Experimentele aspecten van stralings- en kwantumfysica

   Titularis Prof. Jorgen D'Hondt

   Assistenten: Isis Van Parijs, Kevin Deroover en Lieselotte Moreels

   Vorige assistenten: Olbren Depaepe (2008-2009), Stijn Blyweert en Michael Maes (2010-2013)


Bijna alle aspecten van deze tak van de fysica werden voor het eerst experimenteel waargenomen en daarna gemodelleerd in een theorie. In deze proefondervindelijke cursus bestuderen we verschillende fysica aspecten van stralings- en kwantumfenomenen. We zullen bijgevolg vertrouwd worden met de experimentele technieken die nodig zijn om stralings- en kwantumfysica te bestuderen, alsook het proefondervindelijke denken eigen worden om inzichten te verwerven in de materie. De cursus bestaat uit een aantal Workshops rondom een specifiek thema. Het uiteindelijke doel is om in staat te zijn zelf een experiment te construeren om welbepaalde aspecten van de stralings- en kwantumfysica te onderzoeken.

Voorbeelden van deze Workshop thema's zijn de volgende.

  • Wetmatigheden in een elektrisch circuit
  • Polarisatie effecten van licht
  • Interferentie en diffractie fenomenen
  • Wetmatigheden in de radioactiviteit
  • Het foto-elektrisch effect
  • Het experiment van Frank en Hertz
  • Het experiment van Rutherford

De volledige syllabus kan men vinden via de link. Hierin kan men ook alle informatie vinden over de organisatie van dit opleidingsonderdeel, inclusief de puntenverdeling tussen rapporten tijdens het semester, de examenproef en de taak. Het lessenrooster voor dit vak kan je vinden via deze link. Deelname aan de WPO/Labo sessies is verplicht.

Deze cursus is steeds voorzien in het Nederlands, zowel de hoorcollege's, de workshops als de nota's. Link naar de onderwijsfiche. De informatie betreft het examen kan men vinden in het syllabus.


Prof. Jorgen D'Hondt • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.34.83 • jodhondt@vub.ac.be