Inleiding tot de Kwantumfysica

   Titularis Prof. Jorgen D'Hondt

   Assistent : Gerrit Van Onsem


Met deze inleidende cursus bestuderen we waarom we een overgang van het klassieke beschrijving naar een kwantumbeschrijving nodig hebben als we met atomaire of subatomaire deeltjes werken. We gaan na hoe materie en energie interageren met deze kwanta.

De algemene inhoud van de cursus start met de experimenten die de aanleiding waren voor de kwantumbeschrijving van de mechanica van atomaire (of subatomaire) systemen. Via de Schrodingervergelijking komen we uiteindelijk tot de beschrijving van het waterstofatoom.

 • Historische experimentele uitgangspunten
 • Deeltjes-golf dualiteit
 • Onbepaaldheidsrelaties van Heisenberg
 • Schrodinger vergelijking voor een vrij deeltje
 • Schrodinger vergelijking voor een deeltje in een tijdsonafhankelijke potentiaal
 • Ruimte inversie, pariteit en tijdsinversie
 • Eigenfuncties en eigenwaarden van fysische grootheden
 • Algemene een-dimensionale potentiaalputten
 • Drie-dimensionale beweging van een deeltje in een tijdsonafhankelijke potentiaal


Er zijn verschillende referentiewerken betreffende kwantumfysica. Enkele voorbeelden zijn:

 • S. Gasiorowicz, Quantum Physics, Wiley
 • C. Cohen-Tannoudji, Quantum Mechanics, Wiley
 • W. Greiner, Quantum Mechanics: an introduction, Springer
 • R. Feynman, The Feynman lectures in Physics (Volume III), Addison-Wesley

Deze cursus is steeds voorzien in het Nederlands, zowel de hoorcollege's, de werkcollege's en de nota's. Link naar de onderwijsfiche. Het examen bestaat uit enkele vragen die de student mondeling moet beantwoorden (met eventueel schriftelijke voorbereiding) en enkele oefeningen die men schriftelijke moet beantwoorden. Bij het examineren gaat veel belang naar de interpretatie van de concepten uit de kwnatumfysica. Inzicht krijgen in deze materie is cruciaal in de opleiding fysican en sterrenkunde.

Prof. Jorgen D'Hondt • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.34.83 • jodhondt@vub.ac.be